Skip to main content
MED FOKUS PÅ ET BEDRE
MENTALT HELBRED

At finde den mentale balance og komme sig

At finde den mentale balance og komme sig


Af Christina Dilling Munk cand. Mag I psykologi og sundhed, psykoterapeut MPF
Jeg har gennem næsten 6 år arbejdet som leder i socialpsykiatrien, og har her mødt mange mennesker med mange forskellige psykiske og mentale udfordringer, sygdomme og lidelser. Jeg har set mange have det svært og har oplevet at de ikke blev forstået af omgivelserne. Jeg har heldigvis også arbejdet med mange der har fået mulighederne og troen på at de kunne. Derved har de øget deres evne til at mestre livet så de igen kunne opleve sig hørt og anerkendt af verden, også på trods af svære psykiske symptomer. Jeg har arbejdet med mennesker der har oplevet at komme sig og genvinde kontrollen i eget liv. Kontrollen til at mestre sig selv i samspil med omverden.

Recovery – at komme sig, er oprindeligt en tilgang med videnskabelige undersøgelser, der viser at mennesker kan komme sig efter alvorlig psykisk lidelse. Min tilgang til Recovery er at alle mennesker med et psykisk ustabilt fundament har brug hjælp til at komme sig og til igen at mestre og genskabe herredømmet over sin livssituation, så man igen kan få skabt fodfæste i livet.

Der eksisterer ikke en evidens baseret metode, som passer til alle mennesker med samme psykiske udfordring, lidelse eller sygdom. Derfor er Recovery også en tilgang der bygger på at der skal tilbydes en mangfoldighed af forskellige metoder, så det enkelte menneske oplever sig mødt med nærhed, omsorg og engagement i deres helingsproces.

Kort og godt om Recovery – at komme sig Lytter man til tidligere psykisk syge patienter, der er kommet sig, er nogle af de vigtige faktorer de nævner; at de bliver mødt, som mennesker med ressourcer og muligheder, og derved få skabt håb for fremtiden og opleve følelsen af at have indflydelse på sin situation og eget liv.

  • Recovery er en metode som har eksisteret i Danmark i omkring 25 år
  • Recovery er en individuel og personlig proces, det er dog vigtigt at processen spiller sammen med de sociale og kulturelle omgivelser
  • Udgangspunktet for tilgangen er at det er forskellige metoder der virker på forskellige mennesker med samme diagnose. Det er derfor individuelt, hvor lang tid det tager at komme sig og tilegne sig herredømmet og magten over eget liv.
  • Men selvom recovery er en personlig proces, der kun kan ske i den syge selv, udfoldes processen med at komme sig i forhold til omgivelser og den livssituation den enkelte er havnet i.

Recovery er en tilgang med fokus på det helhedsorienterede, medinddragende, medbestemmende og handlings- og mestrings fremmende perspektiv