Skip to main content
MED FOKUS PÅ ET BEDRE
MENTALT HELBRED

Mental Sundhed – Empowerment

Mental Sundhed – Empowerment


For nogle få år siden var det vigtigt at vi talte om empowerment, og heldigvis er det fortsat et fænomen man stadig støder på.

Empowerment – at tage kontrol over eget liv

Empowerment er at få kontrollen over sit eget liv, og ikke mindst handlemuligheder og indflydelse på eget liv. At have magten selv, magten til at leve det liv man ønsker – det gode liv.

Mange vil sige at det kræver at man har evnerne og ressourcerne. Og ja mange kender sikkert følelsen af ikke altid at magte mødet med andre og mødet med omverden, for slet ikke at tale om alle de krav og forventninger der stilles til det postmoderne menneske.

Så empowerment er stadig et vigtigt fænomen, at hvis vi skal tage ejerskab for eget liv og lade andre tage deres ejerskab for deres liv, så er vi nødt til at sørge for at mennesker bliver mødt med en empowerment tilgang. Det er dit og mit liv det handler om.

Selvfølgelig med respekt for fællesskabet og samskabelse, men for at kunne samskabe med andre kræver det overskud til at deltage aktivt i fællesskaber. Det kræver indre mod og styrke.

Andre teorier bruger andre ord til at illustrere det sammen. Yin og Yan, balancen mellem det indre og det ydre, men uanset hvad vi kalder det, er det vigtigt for vores mentale liv.
En øget ydre belastning kræver et stærkere indre, det synes logisk, og alligevel er tallene for stress og psykiske og mentale lidelser alarmerende. De seneste dage og ugers tv-udsendelser, artikler og mediebevågenhed om vores mentale tilstand fortæller os hvor galt det i virkeligheden står til.

Medicin og selvværd Jeg er ikke modstander af medicin. Men medicin løser desværre ikke alle udfordringerne og medicinen lærer os jo ingenting. Den giver desværre ikke selvværdet den styrke det kræver at møde verden af i dag.

Empowerment er en mangelvare

Empowerment, og det at styrke sit selvværd og den indre værdi, er desværre en mangelvare i det offentlige regi. Det at mennesket skal have muligheder og indflydelse på eget liv, magten til at handle selv og finde sine indre værdier er også en værdi for samfundet.
Jeg siger ikke det er nemt for alle. Det kræver en ny måde at tænke sig selv på, det kræver at man træner sine mentale muskler og sit selvværd. Til gengæld vil man opleve at man får styrke og overskud til at være den man er i samspil med omverden til gavn for sig selv og andre.

Af Christina Dilling Munk – Mental Sundhed Cand mag i psykologi og sundhed, Psykoterapeut MPF
Mobil 2289 9118 email christina@dilling.dk