Skip to main content
MED FOKUS PÅ ET BEDRE
MENTALT HELBRED

Styrk dit jeg

Styrk dit jeg


Mange psykiske lidelser og udfordringer er stressrelateret. Stress som mange mennesker i dag udsættes for og oplever sig udfordret af. Den stress hvor ens jeg-styrke ikke er i stand til at finde fodfæste i sine sociale og kulturelle betingelsesfelt, og hvor afstanden mellem ens indre og de ydre omstændigheder skaber så stor en ubalance at det vælter en. Hvor stressen og belastningen kan ende med at tilintetgøre jeg’et, og man ender med at blive handlingslammet af de omstændigheder man er havnet i. Man oplever at ens handlinger bliver rigide og ikke gyldige, og det kan opleves som om verden er imod en, især når livets vejrudsigt lyder på stiv kuling.

Derfor er en styrkelse af jeg’et og jeg’ets fundament for at mægtiggøre sig og få magten og herredømmet tilbage en vigtig faktor, næsten uanset hvilken psykisk eller social belastning man er ramt af. Robusthed som er så eftertragtet i dag på arbejdsmarkedet, vidner om et behov for at man træner sin jeg-styrke og finder mestringsevne og strategier til at kunne magte livet, sig selv, omgivelserne og betingelsesfeltet.
Hvad kan psykoterapi og psykosocial indsats hjælpe med? Jeg hører tit at psykoterapi ikke gavner. Medicin er blevet det alt overskyggende middel til hurtigt at give mennesker lykken og meningen med livet. Jeg er ikke medicin forskrækket, jeg ved godt at flere har gavn af medicin i kort eller længere tid. Samtidig er jeg af den opfattelse, at det vil gavne så meget mere hvis psykoterapien også fik plads i hele den industri af medicin. Jeg har oplevet mange gange at psykoterapi kunne understøtte mentalt udfordret mennesker, så de igen oplever, at de kan opøve evner til både at være sig selv og indgå i sociale sammenhænge
Der findes et utal af psykoterapiformer og tilgange. De fleste psykoterapiformer er samtale- og dialogbaseret. Mens de psykosociale indsatser er de indsatser der foregår i sociale relationelle sammenhænge. Psykoterapien er vigtig for at opøve det enkelte menneskes styrke til at indgå i sociale relationer. Den psykosociale indsats handler om de færdigheder, sociale kompetencer, der skal opøves og trænes i det sociale miljø i relation til andre.

Min erfaring med psykoterapi er at samtaler og dialog giver mennesker mulighed for, i nærvær og omsorg, at ventilere deres tanker og følelser og blive mødt uden fordomme. At opleve at de er mennesker og anerkendt som ligeværdige og gyldige mennesker, der er en del af et større fællesskab, og som kan opøve en evne til at komme ud på den anden side af den mentale ustabile tilstand de er havnet i. Gennem samtalen og dialogen skaber jeg et rum for tillid og hjælper mine klienter gennem bearbejdningen af tanker og følelser, så de kan generhverve deres evne til at opøve sociale færdigheder og kompetencer som: nærvær, opmærksomhed, følelsesregulering, social kontakt og fastholdelse af nye gode vaner til et liv med større livsværdi. Som hjælper dem med at være i verden med andre mennesker og indgå i sociale relationer som ligeværdige mennesker. Så styrkelsen af dit jeg er med til, at opøve evnen til at du kan være social, og giver dig dermed evnen og sociale kompetencer, så du igen kan skabe meningsfulde relationer og opleve dig anerkendt af omgivelserne.

Christina Dilling Munk cand. Mag i psykologi og sundhed, psykoterapeut MPF