MED FOKUS PÅ ET BEDRE
MENTALT HELBRED
Få hjælp til jeres specifikke situation & problematikker – Kontakt mig her.

  VÆLG ÉN ELLER FLERE YDELSER
  Individuel terapiParterapiFamilie terapiSupervision (Institutioner som Bosteder, Plejehjem, Dagsinstitutioner etc.) Mental Sundhed for Virksomheder og OrganisationerKurserEventsForedragHypnose

  VÆLG HVOR BEHANDLINGEN SKAL FOREGÅ

  APV & trivselsundersøgelser

  Vær modig & styrk din organisation & dit personale


  Jeg tilbyder at gennemføre dine Arbejdspladsvurderinger, APV, og trivselsundersøgelser.

  Ved at gennemføre APV, vil I som organisation kunne anvende resultaterne til at forbedre arbejdsmiljøet. Jeg vil derfor med resultaterne kunne hjælpe jer med at skabe arbejdsglæde og energi og sætte interventioner i gang, der kan løfte og generere overskud både til virksomheden og til den enkelte medarbejder.

  Medarbejderen involveres helt fra starten og medarbejdernes realistiske perspektiver danner baggrund for en dynamisk handleplan.

  En plan der vil være til gavn for både den enkelte medarbejder og for hele fællesskabet samt afhjælper konflikter, herunder mobning og chikane.

  Jeg kan være behjælpelig med følgende:

  Det fysiske arbejdsmiljø

  Hygiejne/smitterisiko – transport – indeklima/rygerhjem – arbejdsstillinger – varme/kulde – beklædning – pausemuligheder – kontorarbejdsplads – toiletfaciliteter.

  Det psykiske arbejdsmiljø

  Anerkendelse fra ledelsen – samarbejde internt – eksterne samarbejdsrelationer – skiftende arbejdstider – ”klædt på” til opgaven (kurser, supervision, sparring) – prioritering af arbejdsmængden – klare forventninger/retningslinjer – dokumentation, registrering – involvering i beslutninger – tilrettelæggelse af arbejde.

  Tryghed/Sikkerhed

  Misbrug hos borgeren og deraf belastninger: Gæster hos borgeren – vold, trusler, vidne til vold – alenearbejde – mulighed for støtte, kontakt – alarmberedskab – konflikthåndtering – stresshåndtering.

  Sundhed

  KRAM faktorerne: kost, rygning, alkohol og motion. Herudover også livsstil – arbejde/fritid – mentale belastninger – sundhedsfremmende handlinger.

  Hvorfor er arbejdsglæde vigtigt?

  Jeg ved, hvor vigtig det er at gå på arbejde og opleve glæde, trivsel og overskud.

  Jeg tilbyder derfor redskaber, undervisning, facilitering oa til f.eks. konkretisering af kerneopgave, kerneydelser og kerneværdier samt konflikthåndtering, stresshåndtering og forbedret samarbejde på arbejdspladsen.

  Medarbejdertrivsel

  For mange hænger arbejdsglæde og livsglæde sammen. Arbejde og fritid er begge vigtige områder for, at en medarbejder trives.

  Jeg tilbyder derfor individuelle sessioner til dine medarbejdere, hvor de får en unik mulighed for at udvikle sig.

  Mental sundhed & bæredygtighed

  Mental sundhed handler om at styrke arbejdsglæde, livsglæde og mestringsevne.

  Jeg arbejder med metoder til at forbedre sundheden, så I både øger jeres evne til at leve og mestre hverdagens og fremtidens udfordringer og samtidig øger jeres immunforsvar. Så I forebygger både psykiske og fysiske sygdomme.

  Visionen er, at alle mennesker og organisationer oplever et liv med mening, livsglæde, livsmod og høj livskvalitet.

  Jeg træner jeres mentale sundhed, så I bliver i stand til at tackle verden og mestre livet med større livsglæde og energi.

  CAND. MAG I PSYKOLOGI OG SUNDHED / PSYKOTERAPEUT MPF
  CVR 26905141

  © Copyright – All rights reserved.

  Til top