APV & trivselsundersøgelser

Vær modig & styrk din organisation & dit personale

Jeg tilbyder at gennemføre dine Arbejdspladsvurderinger, APV, og trivselsundersøgelser.

Ved at gennemføre APV, vil I som organisation kunne anvende resultaterne til at forbedre arbejdsmiljøet. Jeg vil derfor med resultaterne kunne hjælpe jer med at skabe arbejdsglæde og energi og sætte interventioner i gang, der kan løfte og generere overskud både til virksomheden og til den enkelte medarbejder.

Medarbejderen involveres helt fra starten og medarbejdernes realistiske perspektiver danner baggrund for en dynamisk handleplan.

En plan der vil være til gavn for både den enkelte medarbejder og for hele fællesskabet samt afhjælper konflikter, herunder mobning og chikane.

Jeg kan være behjælpelig med følgende:

Det fysiske arbejdsmiljø

Hygiejne/smitterisiko – transport – indeklima/rygerhjem – arbejdsstillinger – varme/kulde – beklædning – pausemuligheder – kontorarbejdsplads – toiletfaciliteter.

Det psykiske arbejdsmiljø

Anerkendelse fra ledelsen – samarbejde internt – eksterne samarbejdsrelationer – skiftende arbejdstider – ”klædt på” til opgaven (kurser, supervision, sparring) – prioritering af arbejdsmængden – klare forventninger/retningslinjer – dokumentation, registrering – involvering i beslutninger – tilrettelæggelse af arbejde.

Tryghed/Sikkerhed

Misbrug hos borgeren og deraf belastninger: Gæster hos borgeren – vold, trusler, vidne til vold – alenearbejde – mulighed for støtte, kontakt – alarmberedskab – konflikthåndtering – stresshåndtering.

Sundhed

KRAM faktorerne: kost, rygning, alkohol og motion. Herudover også livsstil – arbejde/fritid – mentale belastninger – sundhedsfremmende handlinger.

Hvorfor er arbejdsglæde vigtigt?

Jeg ved, hvor vigtig det er at gå på arbejde og opleve glæde, trivsel og overskud.

Jeg tilbyder derfor redskaber, undervisning, facilitering oa til f.eks. konkretisering af kerneopgave, kerneydelser og kerneværdier samt konflikthåndtering, stresshåndtering og forbedret samarbejde på arbejdspladsen.

Medarbejdertrivsel

For mange hænger arbejdsglæde og livsglæde sammen. Arbejde og fritid er begge vigtige områder for, at en medarbejder trives.

Jeg tilbyder derfor individuelle sessioner til dine medarbejdere, hvor de får en unik mulighed for at udvikle sig.

Mental sundhed & bæredygtighed

Mental sundhed handler om at styrke arbejdsglæde, livsglæde og mestringsevne.

Jeg arbejder med metoder til at forbedre sundheden, så I både øger jeres evne til at leve og mestre hverdagens og fremtidens udfordringer og samtidig øger jeres immunforsvar. Så I forebygger både psykiske og fysiske sygdomme.

Visionen er, at alle mennesker og organisationer oplever et liv med mening, livsglæde, livsmod og høj livskvalitet.

Jeg træner jeres mentale sundhed, så I bliver i stand til at tackle verden og mestre livet med større livsglæde og energi.