Mental Sundhed – Bæredygtig omsorg

Mental Sundhed – Bæredygtig omsorg Trivsel og mistrivsel Mange mennesker mistrives i vores postmoderne samfund. Vi kan alle diskutere hvorfor det er sådan og hvad vi kan ændre. Grundlæggende er der mange spørgsmål og ligeså mange svar på mistriveslen. Er det, det grænseløse arbejdsliv eller det fragmenterede og bureaukratiske menneskefjendske system, det globaliserede verdenssamfund og angsten for det uforudsigelige, fremmede og ukendte eller er det en kompleksitet af flere meningsløse faktorer? Og hvordan vil vi erobre trivslen? Og hvem har positionen, magten og indflydelsen til at ændre det, så vi både trives og udvikles? Svarene

Mental Sundhed – Er du lykkelig?

Mental Sundhed – Er du lykkelig? Når jeg sidder og ser de nedslående tv-udsendelser om behandlingen af mennesker med psykiske lidelser – eller gang på gang læser om mennesker der lider af psykiske belastninger. Og når jeg taler med mennesker både i min praksis eller med min omgangskreds, familie og venner, der lider og ikke magter alle de udefrakommende forandringer, stemninger, holdninger, normer, fordomme og forventninger til det levede liv. Så tænker jeg: Hvor er det vi vil hen? Hvad vil vi med hinanden? Er det, det vi kalder et lykkeligt liv? Jeg har ikke alle svarene, men jeg

Mental Sundhed – Empowerment

Mental Sundhed – Empowerment For nogle få år siden var det vigtigt at vi talte om empowerment, og heldigvis er det fortsat et fænomen man stadig støder på. Empowerment – at tage kontrol over eget liv Empowerment er at få kontrollen over sit eget liv, og ikke mindst handlemuligheder og indflydelse på eget liv. At have magten selv, magten til at leve det liv man ønsker – det gode liv. Mange vil sige at det kræver at man har evnerne og ressourcerne. Og ja mange kender sikkert følelsen af ikke altid at magte mødet med

Mental Sundhed – Et nyt paradigme

Mental Sundhed – Et nyt paradigme Employability? Sustainability? Hvad vil vi med mental sundhed og hvorfor er det så vigtigt? Jeg læste en artikel i Politiken 25/3 2019 som handlede om unge akademikere på det prekære arbejdsmarked. Hvor det at fremme deres employability pressede deres identitet i vores præstations og arbejdsomme fokus på individet. Jeg er helt enig i deres betragtninger og har derfor gjort mig yderligere refleksioner over emnet employability. Jeg driver til daglig virksomheden Mental Sundhed for at fremme vores mentale bæredygtighed – sustainability. Min bekymring er at vores fokus på det arbejdsomme

Mental Sundhed – får du søvn nok

Mental Sundhed – får du søvn nok I dag får mange alt for lidt søvn. Vi sover og hviler os for lidt. Mange kører i alt for højt et gear og har derfor svært ved at slappe af og få en rimelig søvn. Søvn er vigtig for vores mentale sundhed og især i dag hvor der er rigtig mange input og påvirkninger hele tiden. Vores hjerne og nervesystem har brug for hvile og søvn simpelthen for at kunne takle hverdagens informationer, input og påvirkninger. Forskningen taler sit eget sprog. Flere risikofaktorer ved at du ikke får søvn nok og

Mental sundhed – At være eller ikke være en del af verden

Mental sundhed – At være eller ikke være en del af verden Få mentalt overskud og gør angsten og ængstelsen til din ven Angst kan håndteres. Ved at arbejde med den mentale sundhed, de sociale færdigheder og eksponeringsstrategier vil angsten kunne håndteres og mestres. For 10 år siden blev jeg færdig som kandidat i psykologi og sundhed med speciale om angst og social fobi. Titlen på mit speciale var det samme som i denne artikels overskrift. Jeg har siden mødt mange mennesker med angst og møder stadig flere og flere i dag, hvor deres psykiske udfordringer og ubalancer bunder

Mental sundhed – At acceptere for at kunne forandre

Mental sundhed – At acceptere for at kunne forandre Skab et mentalt overskud og brug julen til acceptere både de gode og de dårlige egenskaber og stop jagten på evig lykke Vi skal hele tiden være forandringsparate og omstillingsparate, være med på beatet. Vi skal hele tiden nå noget mere, kunne noget mere og være lige lykkelige hele tiden. Vi er blevet en kultur, hvor vi jagter det perfekte og alle har travlt med at nå det perfekte. Det er blevet en kulturel værdi og er med til at skabe det perfekte billede af os. Som leder, medarbejder. studerende

Styrk dit jeg

Styrk dit jeg Mange psykiske lidelser og udfordringer er stressrelateret. Stress som mange mennesker i dag udsættes for og oplever sig udfordret af. Den stress hvor ens jeg-styrke ikke er i stand til at finde fodfæste i sine sociale og kulturelle betingelsesfelt, og hvor afstanden mellem ens indre og de ydre omstændigheder skaber så stor en ubalance at det vælter en. Hvor stressen og belastningen kan ende med at tilintetgøre jeg’et, og man ender med at blive handlingslammet af de omstændigheder man er havnet i. Man oplever at ens handlinger bliver rigide og ikke gyldige, og det kan opleves

At finde den mentale balance og komme sig

At finde den mentale balance og komme sig Af Christina Dilling Munk cand. Mag I psykologi og sundhed, psykoterapeut MPF Jeg har gennem næsten 6 år arbejdet som leder i socialpsykiatrien, og har her mødt mange mennesker med mange forskellige psykiske og mentale udfordringer, sygdomme og lidelser. Jeg har set mange have det svært og har oplevet at de ikke blev forstået af omgivelserne. Jeg har heldigvis også arbejdet med mange der har fået mulighederne og troen på at de kunne. Derved har de øget deres evne til at mestre livet så de igen kunne opleve sig hørt og

Start op

Start op Kære alle Nu tager jeg springet. Med fokus på den Mentale Sundhed starter jeg egen psykosocial og psykoterapeutisk virksomhed. Jeg tilbyder : Individuelle sessioner Parterapi Organisationsudvikling